• هفت عادت مردمان موثر – استفان کاوی

    0 out of 5

    فیلم سمینار بسیار پر محتوا و آموزنده هفت عادت مردمان موثر از استفان کاوی

    این سمینار برای کسانی که می خواهند تغییر کنند، مدیریت زندگی اشان در دستشان باشد، آموزش ببینند که چگونه کارها را الویت بندی و مدیریت کنند و یا می خواهند با اطرافیان و همکارانشان ارتباطی درست داشته باشند بسیار مناسب است.

    بعد از پرداخت به فیلم و صوت این سمینار دسترسی خواهید داشت.

    18,600تومان