برایان تریسی، موفقیت، قانون علت و معلول، هدف، افراد موفق چگونه هستند؟، موفقیت چیست؟، راه های رسیدن به موفقیت،

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به گروه تحقیقاتی، آموزشی ضمیر روشن می‌باشد. این سایت در زمینه آموزش روانشناسی موفقیت و رشد و بهبود فردی، برای جامعه ای سالم و موفق تر، تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند.