ریشه های اصلی احساسات منفی

ریشه های اصلی احساسات منفی    پنج عامل اصلی باعث می شود که مردم دچار احساسات منفی شده و نتوانند از آنها خلاص شوند. این عوامل، زشت ترین قورباغه هایی هستند که در عمق تاریکترین آب های باتلاق ذهن شما شنا می کنند. این پنج عامل عبارتند از: توجیه، شناسایی، حساسیت [...]

بیشتر بدانید ...