روی اهداف و فعالیت های مهم خود تمرکز کنید

روی اهداف و فعالیت های مهم خود تمرکز کنید     یکی از مهمترین پرسش هایی که در حین کار باید دائم از خود بپرسید این است که چرا به من حقوق می دهند؟ در واقع اکثر مردم دقیقاً نمی دانند چرا حقوق می گیرند. اگر شما ندانید که چرا حقوق می [...]

بیشتر بدانید ...