تصویر سازی ذهنی

استفاده از قدرت ذهن

استفاده از قدرت ذهن برای رسیدن به اهداف   همه ما از قوای ذهنی نامحدودی برخورداریم. اغلب افراد، از این قدرت ها بی اطلاعند و از آنها برای دستیابی به هدف استفاده نمی کنند. به همین دلیل است که نتایج آنها در سطح متوسط است. وقتی از قدرت ذهن نیمه هوشیار و [...]

بیشتر بدانید ...